Strona główna      Informacje o placówce      Aktualności      Kontakt

Kreatywne Przedszkole


Sierpień - rozpoczęliśmy realizację projektu  "Kreatywne Przedszkole".
Najpierw odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. "Twórczy nauczyciel" mające nacelu zapoznanie z głównymi założeniami i sposobem realizacji programu "MałyOdkrywca  w Przedszkolu". Zakupiono pakiety szkoleniowe dla nauczycieli i przygotowano materiały promocyjne dla rodziców,. informację na stronę internetową i do gazety lokalnej.
 

Wrzesień  - zespół realizujący projekt opracował Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Następnie zakupiono pakiety edukacyjne dla dzieci. i inne zakupy niezbędne do realizacji projektu.21.09.2010r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z rodzicami i zaproszonymi
gośćmi- p. wójt gminy, partnerem projektu Akademii Nauki, pedagogiem szkolnym.
Na spotkaniu p. dyrektor przedstawiła rodzicom  ogólne informacje o projekcie, celach, terminie realizacji, ostatecznych beneficjentach. Asystent koordynatora wręczył wszystkim uczestnikom foldery z informacją o projekcie.W dalszej kolejności odczytano regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
Partner p. Mariola Kalinowska przedstawiła szczegółową prezentację na temat zajęć dodatkowych prowadzonych programem„ Mały odkrywca w przedszkolu”. Po czym zaprezentowała i omówiła pakiety edukacyjne dla dzieci w ramach projektu. Zachęciła rodziców do udziału w projekcie. 
Następnie głos zabrała p. wójt Iwona Księżopolska, podkreślając znaczenie zajęć dodatkowych w rozwoju dziecka.

Październik po przeprowadzonej rekrutacji uczestników i ocenie formalnej deklaracji przyjęto 48 dzieci ( w tym 18 dziewczynek i 30 chłopców ) i 24 rodziców (w tym 9 ojców i 15 matek).Sporządzono Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
Nauczycielki w grupie III i II przeprowadziły dzieciom wstępny test wiadomości nt. otaczającego świata. Po czym rozpoczęto realizację zajęć "Mały Odkrywca w Przedszkolu".
11.10.2010r. nauczycielki wzięły udział w seminarium pt. ,,Nowa podstawa programowa a czytanie w przedszkolu” organizowanym przez partnera – Akademię Nauki – Mariolę Kalinowską.
18.10.2010r. odbyły się warsztaty dla rodziców pt. ,,Genialny umysł
dziecka – trening domowy’’ prowadzone przez partnera.
27.10.2010 r. p.A Skup przeprowadziła zajęcia otwarte w grupie II pt." Odkrywamy skarby ukryte w nas"

Listopad -przygotowano informację na stronę internetową. Nauczycielki w grupie II i III kontynuowały zajęcia z programu " Mały Odkrywca".
23 listopada odbyło sie spotkanie z rodzicami, na którym m.in. podzielono sie uwagami na temat realizacji programu " Mały Odkrywca", efektami procesu uczenia się i wspierania dzieci w rozwijaniu uzdolnień.
24 listopada odbyły się zajęcia połączone ze spotkaniem superwizyjnym prowadzone przez p. M. Aftykę pt. " Chcemy pokonać smoka".

Grudzień- dalsza kontynuacja zajęć z programu " Mały Odkrywca"
02 grudnia 2010r. p. A. Buczek przeprowadziła w grupie II zajęcia koleżeńskie połączone ze spotkaniem superwizyjnym w obecności metodyków Akademii Nauki.

Styczeń-
kontynuowano zajęcia z Małego Odkrywcy. W grupie II i III przeprowadzono po 9 zajęć głównych i 12 zajęć utrwalających. Dzieci otrzymały kolejną książeczkę do domu. Poznały nowy kontynent – Azję.Przygotowano artykuł do gazety lokalnej.
28.01.11r. odbyły się na warsztaty dla rodziców pt. ,,Indywidualne Wzorce Myślenia czyli uczenie się a emocje”.  Metodyk Akademii Nauki w jasny i ciekawy sposób przedstawiła rodzicom, jaki wpływ mają indywidualne zachowania, emocje, na proces uczenia się dzieci.
Opracowano i przygotowano ankiety okresowe. W tym miesiącu ankiety dotyczące wpływu nowego programu na jakość uczenia, efekty dzieci i zaangażowanie rodziców wypełnili rodzice i nauczyciele.

Luty– w grupie II i III kontynuowano zajęcia z programu ,,Mały Odkrywca”.W tym miesiącu dalej dzieci podróżowały po dalekiej Azji. Przygotowały teatr cieni, piły japońską  herbatę z zaczarowanego imbryka, sprawdzały co jest silniejsze woda czy powietrze oraz słuchały i dyskutowały na temat czytanych przez nauczycieli bajek kontynentu azjatyckiego.Po za tym kontynuowano prowadzenie dokumentacji. Poddano analizie okresowe ankiety dotyczące wpływu nowego programu na jakość i efekty uczenia oraz zaangażowanie rodziców.

Marzec- kontynuowano prowadzenie zajęć z ,,Małego Odkrywcy’’ w grupie II i III. 10.03.2011r. odbyły się zajęcia otwarte i superwizyjne  dla rodziców pt. ,,Moje trzy życzenia’’ prowadzone przez panią M. Soszyńską. Dzieci poznały postać tajemniczego ducha Ifryta, który spełniał ich życzenia. Na kolejnych zajęciach przeniosły się w czasie do starożytnego miasta Ur. Poza tym sprawdzały, jak rozchodzą się i odbijają fale w wodzie, budowały falochron, widziały, jak powietrze unosi monetę czy utrzymuje piłeczkę  pingpongową na dnie miski. Przeczytały kolejną książeczkę i rozpoczęły podróż po Ameryce Północnej.

Kwiecień dzieci z grupy II i III uczestniczyły w zajęciach z ,,Małego Odkrywcy”. W każdej grupie odbyło się po 20 zajęć, w tym po 6 zajęć głównych i po 14 utrwalających. W tym miesiącu kontynuowaliśmy podróż po Ameryce Północnej. Tworzyliśmy mapę Ameryki, poznawaliśmy życie Indian, malowaliśmy totemy, robiliśmy pióropusze i woreczki z lekami. Sprawdzaliśmy dlaczego balonik nie pęka nad płomieniem świecy oraz produkowaliśmy dwutlenek węgla. 14.04.11r. w grupie Średniaków odbyło się spotkanie superwizyjne dla nauczycieli pt. „Ostatnia zagadka w Ameryce północnej”. Były to jednocześnie zajęcia otwarte dla rodziców, które poprowadziła p. Aldona Skup w obecności matodyków Akademii Nauki. Czytaliśmy wyrazy i wyrażenia przygotowując się do przeczytania ostatniej książeczki.

Maj – zakończyliśmy zajęcia z programu ,,Mały Odkrywca”. Ostatnią naszą podróż odbyliśmy do tajemniczej krainy Inków, gdzie musieliśmy posrebrzyć klucz, a w krainie Azteków uwolnić księżniczkę i nakarmić Słońce palonym cukrem. Oba eksperymenty udały się. Srebro, palony cukier i inne ciekawe obiekty oglądaliśmy również przez mikroskop. Przeczytaliśmy ostatnią książeczkę i pełni wrażeń ,,wróciliśmy do domów”. W maju odbyło się 6 zajęć głównych i 14 zajęć utrwalających. Zajęcia zakończyły się rozdaniem ologowanych dyplomów dzieciom.
Poza tym przygotowywaliśmy się do przedstawienia podsumowującego realizację projektu ,,Kreatywne Przedszkole”, które odbędzie się 6. VI. 2011r.

Czerwiec
– 6 czerwca 2011r. odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu ,,Kreatywne Przedszkole’’ połączona z podsumowaniem drugiego projektu - ,,Teraz aktywny przedszkolak, później dobry uczeń’’. Uroczystość miała miejsce w OSP w Mokobodach. Rozpoczęła ją część artystyczna w wykonaniu naszych przedszkolaków, na którą złożyły się wspomnienia z  przygód i podróży mających miejsce na zajęciach z ,,Małego Odkrywcy” i scenki teatralne w wykonaniu dzieci z grupy średniaków przedstawiające stroje i zwyczaje mieszkańców państw, które odwiedziły dzieci na zajęciach. Przedstawienie ubogaciła oprawa muzyczna i piękne kostiumy dzieci charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną przedstawiającą realizację projektu ,,Kreatywne Przedszkole’’.
W tym miesiącu przeprowadzono również testy podsumowujące wiedzę dzieci o otaczającym je świecie i znajomość liter i wyrazów. Od 15 do 22 czerwca przeprowadzono też ankietę podsumowującą wśród rodziców dotyczącą efektów prowadzonych zajęć w przedszkolu i przydatności informacji uzyskanych na warsztatach.
Przygotowano informację na stronę internetową przedszkola i gminy. Kontynuowano prowadzenie dokumentacji.
22 czerwca na zakończeniu roku szkolnego dzieci z grupy II zaprezentowały scenki z „Małego odkrywcy”.

Lipiec -przeprowadzono monitoring i ewaluację, nauczyciele wypełnili ankietę końcową dotyczącą wpływu nowego programu na jakość uczenia, efekty dzieci i zaangażowanie rodziców. Opracowano wyniki ankiet podsumowujących dla rodziców dotyczących efektów prowadzonych zajęć w przedszkolu i przydatności informacji uzyskanych na warsztatach.  Przygotowano opracowanie wyników ankiet podsumowujących dla nauczycieli dotyczących wpływu nowego programu na jakość uczenia i efekty dzieci. Podsumowano wyniki testów ogólnych wiadomości na temat otaczającego świata i znajomości liter i wyrazów przez dzieci po zajęciach z ,,Małego Odkrywcy”.

Wyniki ewaluacji pozwalają stwierdzić, że zamierzone cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. Są nimi:
-zwiększenie wiedzy przez nauczycielki przedszkola z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się, a także z zakresu wspierania dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym,
-zwiększenie zaangażowania ojców w edukację dzieci,
-zwiększenie świadomości i wiedzy u rodziców na temat wspierania własnych dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;
-wzrost poziomu wiedzy u dzieci na temat otaczającego świata i znajomości liter i wyrazów;
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze wsi z dziećmi z miasta,
Przygotowano informację na stronę internetową przedszkola i gminy.
Zakończono dokumentowanie realizacji projektu.

 

 

 

 

 


 Strona główna      Informacje o placówce      Aktualności      Kontakt                   Copyright: Gminne Przedszkole w Mokobodach