Strona główna      Informacje o placówce      Aktualności      Kontakt

Teraz aktywny przedszkolak, później dobry uczeń

 

Wrzesień- Zespół realizujący projekt opracował Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Zakupiono pakiety edukacyjne, filmy edukacyjne i bajki do zajęć z języka angielskiego dla dzieci oraz inne niezbędne zakupy również przygotowano materiały promocyjne dla rodziców, informację na stronę internetową i do gazety lokalnej.
21.09.2010 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z rodzicami i zaproszonymi gośćmi-p.Wójt Gminy oraz p. dyrektor z Centrum Językowego ,,CSJO "

Październik-
Po przeprowadzonej rekrutacji uczestników i ocenie formalnej deklaracji przyjęto 72 dzieci podzielonych na {3i4letnie, 4i5 letnie,5i6 letnie} i 26 rodziców.
Sporządzono Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
Od 4 października dzieci uczęszczają w zajęciach z języka angielskiego 3 razy w tygodniu po 30 minut. Pani Marta zbadała poziom umiejętności dzieci przed rozpoczęciem zajęć.
27 października 2010 w ramach projektu odbyły sie zajęcia otwarte dla rodziców w poszczególnych grupach.
25 października 2010 r. odbyło się spotkanie instruktora tańca z dziećmi grupy III w czasie którego przeprowadzono wstepne badanie umiejętności tanecze dzieci.

Listopad - od 3 listopada rozpoczęły się zajęcia ruchowo- taneczne z instruktorem tańca- Pawłem Pasztorem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
24 listopada 2010 r. odbyły się zajęcia otwarte z języka angielskiego. Rodzice poznali sposób wykorzystania bajek i filmów edukacyjnych w pracy z dziećmi.
Po zajęciach został wygłoszony referat przygotowany przez panią lektor nt. " Wpływ nauki języka obcego na rozwój osobowości dziecka".

Grudzień - 16 grudnia 2010 r. odbyły się kolejne zajęcia otwarte. Dzieci znają większą liczbę słówek i piosenek. Po zajęciach rodzice mieli możliwość porozmawiać z lektorem.
Kontynuowane są zajęcia ruchowo-taneczne. Cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci.

Styczeń-
12 stycznia 2011r. odbyły zajęcia otwarte dla rodziców z języka angielskiego. Przygotowano artykuł do gazety lokalnej.
18 stycznia 2011r.  odbyła się  zabawa choinkowa z Mikołajem w porozumieniu z partnerem projektu, który  udostępnił na tą uroczystość  salę  widowiskową  w budynku remizy strażackiej w Mokobodach. Gościem honorowym  był  Święty Mikołaj z Wielkiej Brytanii, mówiący  jedynie  po angielsku. Dzieci  z poszczególnych  grup wiekowych uświetniły imprezę wykonując piosenki  w języku angielskim przed Mikołajem i rodzicami.

21 stycznia 2011r. odbyła się uroczystość  okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne  przed swoimi babciami i dziadkami w wersji anglojęzycznej.

Opracowano regulamin konkursu  piosenki angielskiej.

W I etapie pani Magda  wyłoniła  dzieci chętne  do konkursu. Udział w konkursie weźmie 14 dzieci z poszczególnych grup wiekowych ( 4 ,5, 6 latki).

Finał konkursu odbędzie się w marcu.

Luty-
Kontynuowano zajęcia z języka angielskiego i zajęcia taneczne. 8 lutego odbyły się zajęcia otwarte. Tego dnia rodzice zostali poinformowani o wynikach eliminacji do Konkursu Piosenki Angielskiej. Rodzice dzieci zostali zaproszeni na  konkurs finałowy, który odbędzie się 3 marca. Zakupiono nagrody do konkursu. Powołano komisję konkursową, przewodniczącą będzie p. E. Litwiniak. W lutowym numerze Wieści Mokobodzkich pojawił się artykuł nt. realizacji w przedszkolu projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Marzec-
3 marca 2011r. odbył się finał konkursu piosenki angielskiej. W konkursie  wzięło udział 15  dzieci w wieku od 4-6 lat wyłonionych w pierwszym etapie eliminacji.Celem konkursu było zachęcenie do nauki języka angielskiego oraz wiara we własne siły i śmiałość podczas publicznych występów. Jury  oceniało poprawność wykonania, trudność utworu, ogólne wrażenie estetyczne. Komisja w składzie: Ewa Litwiniak, Colin Anderson i Tomasz Krupa wyłoniła  zwycięzców, przyznała nagrody i dyplomy:
I miejsce zajęła Magdalena Dębska, II miejsce Paulina Skibniewska, III miejsce Wiktoria Dmowska i 2 nagrody specjalne  otrzymały: Julia Kosiorek i  Lena Godlewska. Wszyscy bardzo  solidnie przygotowali się do występów.

10 marca 2011 r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z języka angielskiego. Zajęcia ruchowo -taneczne odbyły się zgodnie z planem. Dzieci  ćwiczą układ taneczny, przygotowując się na występy w Borkach  Wyrkach. Konkurs zaplanowany jest na 29 kwietnia 2011r.

Kwiecień   

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 
W związku z realizacją projektu POKL.09.05.00-14-067/09 „ Teraz aktywny przedszkolak, później dobry uczeń” Gmina Mokobody w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mokobodach

ogłasza nabór

osoby do wykonania prezentacji multimedialnej

dotyczącej realizacji projektu w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach, na umowę zlecenie od 16.05.2011r. do 31.05.2011r.
Wymagania:

-Obywatelstwo polskie

- Ukończony kurs komputerowy lub szkoła o profilu informatycznym

- Umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do przygotowania prezentacji,
Wymagania dodatkowe:

- umiejętność sprawnej organizacji pracy

- uczciwość, staranność, odpowiedzialność, kreatywność.
Zakres wykonywanych czynności:

- kontakt z asystentem i koordynatorem,

-zgromadzenie fotografii,

-przygotowanie prezentacji
Wymagane dokumenty:
- życiorys(CV)
-list motywacyjny

- kopie dokumentów ukończonych szkół

Oferty należy składać do 12.05.2011r. w biurze projektu (Gminne Przedszkole,

ul. Wiatraczna 11, 08-124 Mokobody)

koordynator projektu:            Wójt Gminy Mokobody

                    Grażyna Dudek           Iwona Księżopolska


W kwietniu odbyło się 16 godzin zajęć z j. angielskiego. W starszakach i średniakach po 5,5 godz., a w maluchach 5 godzin.
14 kwietnia  2011r. odbyły się zajęcia otwarte  dla rodziców z języka angielskiego.
28 kwietnia 2011r. odbyła się miniolipiada z języka angielskiego. Celem pierwszego etapu było wyłonienie 14  finalistów( 5 i 6 latków), którzy zmierzyli się ze sobą  w teście indywidualnym z wiedzy angielskiej. Wcześniej opracowano regulamin i zakupiono nagrody. W konkursie udział wzięły przedszkolaki z Niwisk i Mokobód.
Komisja w skład której wchodzili: Ewa Litwiniak, Urszula Michalak, Aldona Skup  wyłoniła zwycięzców : I miejsce zajęła Paulina Skibniewska, II miejsce Weronika Cichocka, III miejsce Kacper Krupa.
W kwietniu odbyło się 5 godzin zajęć tanecznych.
29 kwietnia 2011 r. dzieci z grupy III wzięły udział  w XII Regionalnym Przeglądzie  Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach.
Zespół ,, Fantazja”  pod okiem  instruktora P.Pasztora  zaprezentował się w układzie tanecznym pt.,, Zatańcz ze mną”. Dzieci  musiały ująć jury swoimi występami ponieważ  zajęły III miejsce. Otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa i maskotkę.
Maj-W maju zakończyły się zajęcia z języka angielskiego i zajęcia taneczne dla dzieci.W tym miesiącu zrealizowano 21 godzin zajęć z języka angielskiego, po 7 godzin w każdej grupie i 5 godzin zajęć tanecznych.
9 maja 2011r.  dzieci  z grupy tanecznej ,, Fantazja ’’wzięły udział  w I  Festiwalu Kultury Chodów 2011r. Zespół  wytańczył sobie  I miejsce. Dzieci  popisały się perfekcyjnym wykonaniem, zajmując I miejsce. 12  maja 2011 r. zostały zrealizowane ostatnie zajęcia  otwarte dla rodziców z języka angielskiego.
26 maja 2011r
odbył piknik rodzinny.  Podczas uroczystości  został  przeprowadzony warsztat  wspomagający z zakresu ratownictwa  przedmedycznego przez strażaka- ratownika  p. Marka Dmowskiego i  pokaz strażaków w akcji ratowania życia  poszkodowanego w wypadku, co wzbudziło spore zainteresowanie  wśród uczestników. Na koniec dzieci otrzymali od strażaków  słodkie upominki. Uroczystość uświetnił       występ dzieci w języku angielskim.
31 maja odbyła się wycieczka  do Siedlec na Dni Europejskie. 31 osobowa grupa 5 i 6 latków  obejrzała  teatrzyk w języku angielskim pt.,, Czerwony Kapturek”.  Dzieci oglądały prezentację multimedialną pt.,, Wycieczka po Londynie” i próbowały angielskiego śniadania. Wycieczka zakończyła się posiłkiem w restauracji McDonald′s.

Czerwiec-6.06.2011r. odbyło się  podsumowanie realizacji projektów. Uroczystość miała miejsce w budynku straży OSP W Mokobodach. Rozpoczęła ją część artystyczna w wykonaniu naszych przedszkolaków.  Po części artystycznej dzieci z poszczególnych grup zaśpiewały piosenki w języku angielskim, a po nim laureaci konkursu piosenki angielskiej  przypomnieli swoje utwory. Następnie dzieci z grupy starszaków zaprezentowali się w układzie tanecznym  ,,Zatańcz ze mną”. W następnej kolejności była przedstawiona prezentacja multimedialna obrazująca  działania, pracę dzieci i efekty  podczas realizacji projektu.
Przeprowadzona została ankieta podsumowująca dla rodziców. Przeprowadzono test  umiejętności z języka angielskiego w poszczególnych grupach, zbadana została umiejętność taneczna dzieci w grupie III. Po przeprowadzonej ewaluacji i uzyskanych wynikach można stwierdzić, że uczestnictwo dzieci i rodziców w projekcie przyczyniła się  do osiągnięcia rezultatów miękkich na bardzo wysokim poziomie.
22. 06.2011r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Grupa taneczna ,, Fantazja” po raz    kolejny mogła zaprezentować  swoje umiejętności w układzie tanecznym pt. ,, Zatańcz ze mną”. Dzieci z poszczególnych grup  zaśpiewali piosenki  w języku angielskim. Przedszkolaki  zostały obdarowane gromkimi oklaskami, miłymi prezentami i pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa w projekcie.
Ponadto 10 lipca 2011r.  grupa  taneczna,, Fantazja” zaprezentuje swoje  umiejętności taneczne podczas uroczystości ,, Święto mleka” w Skupiach, a 28 sierpnia 2011r. wystąpią w corocznych Dożynkach w Mokobodach. 

 

     

      
 


  

 

 

 

 

 


 Strona główna      Informacje o placówce      Aktualności      Kontakt                   Copyright: Gminne Przedszkole w Mokobodach