Strona główna      Informacje o placówce      Aktualności      Kontakt
Ramowy rozkład dnia     Regulamin przedszkola     Roczny plan pracy 
Statut        Prawa dziecka         Personel         Jadłospis
   
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa I

700 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w małych
      zespołach

845 – Zabawa ruchowa
850 – Przygotowanie do śniadania
900 II Śniadanie
920 – Zajęcia obowiązkowe
940 – Zabawy ruchowe indywidualne i zespołowe
      w sali lub w ogródku

1145 – Przygotowanie do obiadu
1200 Obiad
1230 – Przygotowanie do leżakowania
1245 – Leżakowanie
1400 – Przygotowanie do podwieczorku, ubieranie się
1430Podwieczorek
1445 – Zabawa ruchowa
1500 - 1700 – Zabawy dowolne wg zainteresowań,
          praca w zespołach, utrwalenie wiadomości
          rozchodzenie się dzieci.

Grupa II

700 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca 

      indywidualna i w małych zespołach
     
korekcyjno-wyrównawcza i stymulująca

     
rozwój dziecka

840
– Ćwiczenia poranne
850
- Przygotowanie do śniadania
900
- II Śniadanie
915
– Zajęcia obowiązkowe
1010
– Zabawy ruchowe zespołowe i indywidualne
        
na powietrzu

1145
– Przygotowanie do obiadu
1200
Obiad
1230
– Mycie zębów
1245
– Zabawy dowolne w sali lub w ogródku,
      
w małych zespołach korekcyjno-
       wyrównawcza i stymulująca rozwój dziecka
1415
– Przygotowanie do podwieczorku
1430
Podwieczorek
1445
– Zabawa ruchowa
1500 - 1700
– Zabawy dowolne wg zainteresowań,
              praca w zespołach, utrwalenie  wiadomości,
             
rozchodzenie się dzieci.


Grupa  III
700 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne
820
– Ćwiczenia poranne
830
– Przygotowanie do śniadania
845 Śniadanie
900 – Zajęcia obowiązkowe
1030 – Pobyt na powietrzu
1145 – Przygotowanie do obiadu
1200 Obiad
1220 – Mycie zębów
1230 – Zajęcia popołudniowe (religia, zajęcia utrwalające
       i podsumowujące)
1300 – Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu
1415 – Przygotowanie do podwieczorku
1430Podwieczorek
1445 – Zabawa ruchowa
1500 – 1700 – Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca
            kompensacyjno – wyrównawcza,
            rozchodzenie się dzieci.

 Strona główna      Informacje o placówce      Aktualności      Kontakt                   Copyright: Gminne Przedszkole w Mokobodach